Akti združenja


Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik uresničuje pravico gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki se uveljavlja z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ).

Združenje skrbi za strokovno usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega jezika ter s tem zagotavlja tolmačenje gluhim osebam slovenski govorni jezik in slišečim osebam slovenski znakovni jezik.

Združenje je organizirano kot nevladna in neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenje gluhim osebam. Združenje organizira prostovoljno članstvo tolmačev slovenskega znakovnega jezika z namenom povezovanja poklicne skupine ter strokovnega izpopolnjevanja.

Tolmači slovenskega znakovnega jezika morajo pri svojem delu upoštevati kodeks poklicne etike. Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev med drugim natančno opisuje postopek pritožbe na delo tolmača ter opredeljuje kršitve pri tolmačenju.

 

Kodeks poklicne etike

Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev