Akti združenja


Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik uresničuje pravico gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki se uveljavlja z Zakonom o uporabi slovenskega znakovnega jezika (ZUSZJ).

Združenje skrbi za strokovno usposobljenost tolmačev slovenskega znakovnega jezika ter s tem zagotavlja tolmačenje gluhim osebam slovenski govorni jezik in slišečim osebam slovenski znakovni jezik.

Združenje je organizirano kot nevladna in neprofitna organizacija, ki mu je država zaupala izvajanje javnih pooblastil z namenom zagotavljanja pravice do tolmačenje gluhim osebam. Združenje organizira prostovoljno članstvo tolmačev slovenskega znakovnega jezika z namenom povezovanja poklicne skupine ter strokovnega izpopolnjevanja.

Tolmači slovenskega znakovnega jezika morajo pri svojem delu upoštevati kodeks poklicne etike. Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev med drugim natančno opisuje postopek pritožbe na delo tolmača ter opredeljuje kršitve pri tolmačenju.

 

Kodeks poklicne etike

Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev

Pravilnik o delu tolmačev


Na pobudo članic Oddelka za prevajalstvo FF UL pa so štiri stanovska društva (Stridon Slovensko translatološko društvo, Društvo prevajalcev in tolmačev, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije) sprejela še Etični kodeks in Slovenske standarde prakse za skupnostne tolmače, ki omogočajo javnim uslužbencem, da nudijo svoje storitve tudi ljudem, ki ne govorijo slovenskega jezika oziroma uporabljajo znakovni jezik.