Zakonodaja


Seznam področne zakonodaje, ki ureja pravico gluhih oseb do uporabe slovenskega znakovnega jezika in določa način obračunavanja storitve tolmačenja:

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Ur.l. RS, št. 96/2002)

Pravilnik o izkaznici in vavčerjih (Ur.l. RS, št. 67/2003)

Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika (Ur.l. RS, št. 106/2012)

Spremembe in dopolnitve Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika, Ur. L. št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021.

Sklep o spremembi cene tolmačenja slovenskega znakovnega jezika

Dodatna pojasnila v zvezi z uveljavljanjem pravice do tolmačenja slovenskega znakovnega jezika lahko preberete na naslednjih povezavah:

Vodnik po zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Pravice do tolmača po zakonu