Program usposabljanja


Program usposabljanja za pridobitev poklica TOLMAČ/TOLMAČICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA

Za vse tiste kandidate, ki si želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika, organiziramo dvoletni program usposabljanja za pridobitev poklica tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika:

1. leto:

 • uvod v študije gluhih
 • slovnica slovenskega znakovnega jezika I
 • tolmačenje iz kretalne govorice v ubesedeni zapis
 • tolmačenje iz govorjenega ali pisnega besedila v kretalno govorico

2. leto:

 • kultura gluhih
 • slovnica slovenskega znakovnega jezika II
 • tolmačenje iz govorjenega ali pisnega besedila v kretalno govorico
 • tolmačenje iz kretalne govorice v govorjeno ali pisno besedilo
 • tolmačenje gluhoslepim osebam
 • timsko tolmačenje
 • gluhe in gluhoslepe osebe v slovenski zakonodaji
 • veljavni predpisi s področja socialnega varstva, invalidskega varstva in področna zakonodaja
 • priprave na postopek certificiranja

VPISNI POGOJI

 • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba;
 • uspešno opravljen preizkus znanja iz slovenskega in slovenskega znakovnega jezika

Poklic zahteva tudi posebne socialne in psihofizične lastnosti:

 • strpnost;
 • nepristranskost prevajanja;
 • veselje do dela z ljudmi, sposobnost vživljanja v druge osebe (empatija);
 • spoštovanje človekovega dostojanstva, sprejemanje različnosti;
 • čustvena in osebnostna stabilnost, sposobnost razmejevanja med osebnimi in delovnimi problemi.

POTEK PROGRAMA:

Predavanja potekajo ob petkih (od 17.00 – 20.00) in sobotah (od 9.00 – 16.00).

 

PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE TOLMAČ/TOLMAČICA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA:

Preverjanje in potrjevanje za pridobitev poklicne kvalifikacije se opravlja pred komisijo, neposredno ali na podlagi listin, ki dokazujejo strokovno usposobljenost kandidata/ke. Člane komisije imenuje Republiški izpitni center (RIC).

 

TRAJANJE PROGRAMA:

Dve študijski leti s pričetkom v oktobru.

Program razpisujemo vsaki dve leti. Število razpisanih mest je 10.

 

PRIJAVE IN INFORMACIJE:

ZAVOD ZDRUŽENJE TOLMAČEV ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK
Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana
telefon: 01/436 47 92
elektronska pošta: zdruzenje@tolmaci.si

INFORMATIVNA PRIJAVA