O svetu za SZJ


SVET ZA SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK

Za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije ustanovila Svet za slovenski znakovni jezik, ki ima naslednje naloge:

  • skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika,
  • skrbi za uveljavljanje in enakopravnost znakovnega jezika,
  • spremlja izobraževanje, usposabljanje in delo tolmačev za slovenski znakovni jezik ter dinamiko pridobivanja certifikatov,
  • predlaga spremembo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za tolmača znakovnega jezika,
  • sodeluje z ustreznimi organi na področju vzgoje in izobraževanja, informiranja, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, sodstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zaposlovanja, športa, kulture in drugimi organi,
  • predlaga pristojnim organom uskladitev vprašanj, pomembnih za izvajanje zakona,
  • seznanja se z reševanjem ugovorov v zvezi s kakovostjo izvajanja storitve tolmačenja,
  • obravnava druga vprašanja ter zagotavlja pomoč pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na uporabo znakovnega jezika.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela zanj opravlja Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Povezave:
Sklep o ustanovitvi in imenovanju Sveta za slovenski znakovni jezik