Vodnik po zakonu


VODNIK PO ZAKONU O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA – JUNIJ 2015

1. PREJEL/A SEM ODLOČBO CENTRA ZA SOCIALNO DELO O PRAVICI DO UPORABE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA. KAJ TO POMENI?
To pomeni, da imate pravico uporabljati znakovni jezik v vseh javnih institucijah (npr. javnih zdravstvenih ustanovah, upravnih enotah, centrih za socialno delo, zavodih za zaposlovanje, zavodih za pokojninsko invalidsko zavarovanje, na sodišču, policiji in drugih).

2. KAKO NAROČIM TOLMAČA?
Tolmača morate naročiti najmanj 3 dni prej. Tolmača si lahko sami izberete iz liste tolmačev, ki je objavljena na spletni strani združenja tolmačev www.tolmaci.si, na združenje lahko pošljete SMS na mobilni številki 031 354 600, 031 752 554 v delovnem času, na združenje lahko pošljete obrazec za naročanje tolmačev, ki je objavljen na spletni strani Potrebujem tolmača ali preko Klicnega centra za osebe z okvaro sluha.

3. KDO KRIJE STROŠKE TOLMAČENJA V JAVNIH INSTITUCIJAH? ALI SO TOLMAČU PRIZNANI POTNI STROŠKI?
Stroške tolmačenja v javnih institucijah, krijejo javne institucije. Potne stroške tolmaču krijejo javne institucije.

4. KOLIKO UR TOLMAČENJA LAHKO KORISTIM V JAVNIH INSTITUCIJAH?
Število ur tolmačenja v javnih institucijah ni omejeno.

5. KAJ NAREDIM V PRIMERU, DA JAVNA INSTITUCIJA NOČE KRITI STROŠKE TOLMAČENJA IN POTNE STROŠKE?
Stroške tolmačenja mora od javne institucije izterjati tolmač sam, to ni naloga gluhe osebe.

6. Z ODLOČBO CENTRA ZA SOCIALNO DELO SEM PREJEL/A 30 OZIROMA 100 VAVČERJEV. KAJ JE VAVČER?
Vavčer je plačilno sredstvo za stroške tolmačenja. Tolmač je upravičen tudi do povračila potnih stroškov. Stroške vavčerja krije Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.

7. V KATERIH PRIMERIH UPORABLJAM VAVČER?
Če se udeležite različnih tečajev (tečaji tujih jezikov, računalniški tečaji in drugih), krožki, v banki, nakup tehničnih pripomočkov, zdravniških pregledih, ki so samoplačniški, maše, tolmačenje instrukcij, seminarjev in drugih podobnih primerih. Uporaba vavčerjev v druge namene je kaznivo dejanje.

8. ALI LAHKO TOLMAČU DAM NA ZAČETKU LETA VSE VAVČERJE, KI SEM JIH PREJEL/A IN SI GA TAKO REZERVIRAM, KO GA BOM POTREBOVAL/A?
Ne, tolmaču ne smete dati vseh vavčerjev naenkrat. Vavčer date samo takrat, ko je tolmačenje opravljeno.

9. ALI MORAM PODPISATI KAKŠEN DOKUMENT PO KONČANEM TOLMAČENJU?
Po koncu vsakega tolmačenja morate podpisati obrazec »Potrditev tolmačenja pri plačilu z vavčerjem« in posebni obrazec za javne institucije, na katerega tolmač vpiše vaše ime in priimek, datum tolmačenja, ura začetka tolmačenja in ura konca tolmačenja, kraj tolmačenja. Praznega obrazca ne smete podpisati.

10. ALI JE TOLMAČ TUDI PRI VAVČERJU UPRAVIČEN DO POTNIH STROŠKOV?
Da, tolmaču so tudi v tem primeru priznani potni stroški, ki jih plača Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti.

11. KOLIKO VAVČERJEV MORAM DATI TOLMAČU?
Če tolmačenja traja do ene ure, morate dati tolmaču en vavčer. Če tolmačenje traja več kot eno uro neprekinjeno, pripada tolmaču ustrezno število vavčerjev (npr. 15 minut 1 vavčer, 50 minut 1 vavčer, 1 ura 10 minut 2 vavčerja, 1 ura 35 minut 2 vavčerja, 2 uri 10 minut 3 vavčerji itd).

12. V KATERIH PRIMERIH MORA GLUHA OSEBA SAMA S SVOJIM DENARJEM PLAČATI TOLMAČA?
Po veljavni zakonodaji gluha oseba s svojim denarjem v nobenem primeru ne plača tolmača. V primeru, da ste porabili vse vavčerje in tolmača nujno potrebujete, tolmača plačate s svojim denarjem na podlagi računa, ki vam ga izstavi tolmač in po veljavni ceni.

13. KER SEM PORABIL/A VSE VAVČERJE, ALI MI JIH LAHKO DA DRUGA GLUHA OSEBA, KI JIH NE POTREBUJE?
Ne, to ni dovoljeno v nobenem primeru.

14. POZABIL/ SEM ODPOVEDATI NAROČENO TOLMAČENJE. ALI MORAM TOLMAČU KAJ PLAČATI?
Da, v tem primeru ste dolžni tolmaču plačati s svojim denarjem čakalno uro v višini 10 eurov in potne stroške tolmača, če so nastali.

15. PREJEL/A SEM VABILO NA SODIŠČE. KAJ MORAM NAREDITI V TEM PRIMERU, ČE POTREBUJEM TOLMAČA?
V tem primeru morate najprej sodišču poslati dopis, da ste gluha oseba, da potrebujete tolmača in da vam mora sodišče naročiti tolmača. Lahko napišete tudi katerega tolmača želite. Stroške tolmačenja krije sodišče v vseh primerih.

16. SEM DIJAK/INJA OZIROMA ŠTUDENT/KA. KAJ MORAM STORITI, DA DOBIM TOLMAČA MED UČNO URO OZIROMA PREDAVANJIH, VAJAH?
Svetujemo vam, da na vodstvo šole oziroma referat fakultete ob vpisu napišete vlogo za dodelitev tolmača. Šola oz. fakulteta vam mora svojo odločitev pisno sporočiti. Če potrebujete pomoč pri pisanju vloge, se lahko obrnete na združenje ali na vaše matično društvo gluhih in naglušnih. Stroške tolmača mora kriti šola oziroma fakulteta.

17. S STRANI ŠOLE OZ. FAKULTETE SEM PREJEL/A ODGOVOR, DA MI BODO ZAGOTOVILI TOLMAČA IN KRILI STROŠKE TOLMAČENJA. KAJ MORAM NAREDITI?
Svetujemo vam, da se nemudoma dogovorite s tolmačem iz območja, kjer je sedež šole/fakultete, za tolmačenje na šoli oziroma fakulteti. Takoj, ko prejmete urnik predavanj se skupaj s tolmačem in vodstvom šole/fakultete dogovorite pri katerih predmetih nujno potrebujete tolmača.

18. S STRANI ŠOLE OZ. FAKULTETE SEM PREJEL/A ODGOVOR, DA DOVOLIJO PRISOTNOST TOLMAČA, VENDAR NE BODO KRILI STROŠKOV TOLMAČENJA. KAJ MORAM NAREDITI?
V tem primeru vam svetujemo, da kopijo dopisa šole oziroma fakultete posredujete združenju ali vašemu matičnemu društvu gluhih in naglušnih, ki bo o tej zadevi seznanilo pristojne službe z namenom rešitve nastale situacije.

19. NISEM ZADOVOLJEN/A S TOLMAČENJEM. KAM SE LAHKO PRITOŽIM?
Pritožbo morate pisno vložiti na disciplinsko komisijo pri Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, Prekmurska ulica 6, 1000 Ljubljana.

20. KJE DOBIM DODATNE INFORMACIJE?
V vašem društvu gluhih in naglušnih in Zavodu Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Pišete nam lahko na elektronski naslov zdruzenje@tolmaci.si ali pošljete SMS na mobilni številki 031 354 600, 031 752 554.