Posvet Umestitev SZJ v šolski prostor


S sprejemom Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je gluhim osebam priznana pravica do uporabe jezika v vseh postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma izvajalci javnih služb. Pravica do uporabe slovenskega znakovnega jezika je podana in se uresničuje s tolmači slovenskega znakovnega jezika. Odpirajo pa se nova vprašanja glede učenja slovenskega znakovnega jezika v osnovnih in srednjih šolah, ki se trenutno izvaja kot del specialno pedagoške dejavnosti v okviru predmeta Komunikacija.
Ali je čas, da slovenski znakovni jezik opredelimo kot samostojni učni predmet? Kaj so prednosti in ovire? Kaj pomeni pobuda umestitve slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS?
Že nekaj časa se izvaja tolmačenje gluhim učencem v tako v specializiranih zavodih kot rednih šolah. Kakšen je status tolmačev v izobraževalnem procesu? Katere spretnosti in veščine so razvili?
Pod okriljem Sveta Evrope deluje Evropski center za moderne jezike (ECMJ), katerega cilj je razvoj in promocija v jezikovnem izobraževanju. V okviru razvojnih projektov poteka projekt Promocija kakovosti pri poučevanju v znakovnem jeziku PRO – SIGN. Komu je projekt namenjen in kakšne prednosti prinaša?
O vsem tem smo razpravljali na posvetu z naslovom Umestitev slovenskega znakovnega jezika v šolski prostor, v torek, 27. novembra 2018 v Ljubljani.

Na posvet so bili vabljeni člani Sveta za slovenski znakovni jezik, predstavniki MIZŠ, strokovni delavci v zavodih za usposabljanje gluhih in naglušnih, tolmači slovenskega znakovnega jezika, predsedniki in sekretarji društev gluhih in naglušnih ter vsi ostali, ki jih je ta tematika zanimala.

PROGRAM POSVETA 

Posvet je s pomočjo Jasne Bauman moderiral Dr. Stane Košir, predsednik Sveta za slovenski znakovni jezik

Jasna Bauman, direktorica Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, je predstavila Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih

Matjaz Juhart je orisal postopke za umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo RS

Predstavnica Urada za razvoj in kakovost izobrazevanja Bronka Straus je predstavila Evropski center za moderne jezike in projekte, ki potekajo v okviru centra

Tone Petrič je spregovoril o namenu in ciljih PRO-SIGN projekta s poudarkom na umestitvi znakovnega jezika v SEJO

Debata z vprašanji iz publike

Debata z vprašanji iz publike

Udeleženci posveta

Debata z vprašanji iz publike

Debata z vprašanji iz publike

Debata z vprašanji iz publike

Udeleženci posveta

Natalija Rot, tolmačica slovenskega znakovnega jezika, je predstavila svojo izkušnjo s tolmačenjem gluhim učencem v redni osnovni šoli

Udeleženci posveta

Zlata Crljenko je predstavila kompetence uciteljev znakovnega jezika v okviru PRO-SIGN projekta