Gluhoslepota 12. 4. 2018


Tolmačenje slovenskih govorcev v angleški jezik in nato v finski znakovni jezik