Gluhoslepota 12. 4. 2018


Tolmačenje govorcev v slovenski znakovni jezik