Evidenčna prijavnica – program za usposabljanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika


  Želim se prijaviti v program za usposabljanje tolmačev slovenskega znakovnega jezika.
  Najvišja stopnja tečaja slovenskega znakovnega jezika, ki ste jo opravili:
  prva stopnja (začetni tečaj)druga stopnja (nadaljevalni tečaj)tretja stopnja (izpopolnjevalni tečaj)drugo
  Skupno število opravljenih ur tečajev slovenskega znakovnega jezika:
  Vpišite institucijo oziroma šolo, kjer ste opravili tečaje znakovnega jezika:
  Dodatne komentarje ali želje prosim vpišite spodaj:

  Na osnovi prejete prijavnice vas bomo povabili na informativni sestanek, kjer vam bomo posredovali vse informacije o programu usposabljanja.


  Pritisk na gumb "Pošlji" velja kot podpis.