Gluhoslepota – izkustvene delavnice


Prikaz haptične komunikacije