Gluhoslepota 12. 4. 2018


Nagovor Dragice Bac, generalne direktorice Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti