ZAKON O SODNIH IZVEDENCIH, SODNIH CENILCIH IN SODNIH TOLMAČIH


S 1.januarjem 2019 preide v uporabo Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih. Pomembna novost zakona je ustanovitev Strokovnega sveta, katerega člane imenuje Vlada RS, za različna strokovna področja in jezike. Z velikim veseljem oznanjamo, da je med jeziki posebej naveden slovenski znakovni jezik. Na predlog Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik sta za področje slovenskega znakovnega jezika imenovani sodni tolmačici Zlata Crljenko, članica in Ljubica Podboršek, namestnica. Iskrene čestitke obema.

Več o tem si lahko preberete v novički, objavljeni na strani ministrstva za pravosodje:
http://www.mp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/7645/