ZAČETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


Vsem, ki želite pridobiti in/ali poglobiti znanje slovenskega znakovnega jezika sporočamo, da razpisujemo začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaj. Vsaka stopnja traja 40 ur. Tečaji potekajo v popoldanskem času dvakrat na teden po dve šolski uri v Ljubljani na sedežu združenja. V primeru zadostnega števila prijavljenih se bodo pričeli v prvi polovici oktobra 2012.

Če se želite udeležiti katerega od navedenih tečajev, nam najpozneje do 22. septembra 2012 pošljite izpolnjeno prijavnico za ustrezni tečaj, ki jo najdete na naši spletni strani pod ŽELIM POSTATI TOLMAČ / Tečaji znakovnega jezika.