ZAČETNI, NADALJEVALNI IN IZPOPOLNJEVALNI TEČAJ SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


Vsem, ki želite pridobiti in/ali poglobiti znanje slovenskega znakovnega jezika sporočamo, da zbiramo prijave za začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni tečaj. Vsaka stopnja traja 40 ur. Tečaji potekajo v popoldanskem času dvakrat na teden po dve šolski uri. V primeru zadostnega števila prijavljenih se bodo pričeli v drugi polovici marca 2012.

Če se želite udeležiti katerega od navedenih tečajev, nam najpozneje do 5. marca 2012 pošljite izpolnjeno prijavnico za ustrezni tečaj, ki jo najdete na naši spletni strani pod ŽELIM POSTATI TOLMAČ / Tečaji znakovnega jezika.