VABILO NA KONFERENCO »TOLMAČ – POMEMBNI ČLEN IZVAJANJA ZAKONA O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«


Spoštovani,

Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve organizira konferenco

»Tolmač – pomemben člen izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika«,

ki bo potekala v četrtek, dne 24. novembra 2005 od 10.00 do 14.00 v dvorani Centra Evropa, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana.

Konferenca je namenjena seznanitvi z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, na podlagi katerega gluhe osebe uveljavljajo pravico do uporabe znakovnega jezika, vlogi tolmača za znakovni jezik kot izvajalca te pravice pri nas in v tujini ter pomenu tolmača pri komuniciranju s slišečo javnostjo z uporabniške perspektive.

Na konferenco ste vabljeni predstavniki državnih organov, organov lokalne samouprave, izvajalcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javne službe, katerim zakon nalaga dolžnost zagotoviti gluhi osebi pravico do tolmača v vseh postopkih, v katerih je gluha oseba stranka v postopku.

Konferenco bo otvoril mag. Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Dogodek je organiziran v sodelovanju z Uradom vlade za informiranje.

Vabimo vas, da se nam pridružite na konferenci. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s priloženo prijavnico do 17. novembra 2005.

Jasna Bauman l.r.
direktorica

dr.Stane Košir l.r.
predsednik Sveta za slovenski znakovni jezik