“UPORABA ZNAKOVNEGA JEZIKA JE PRAVICA GLUHIH” Kako jo uveljaviti?


Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik organizira II. Posvet o izvajanju Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

“UPORABA ZNAKOVNEGA JEZIKA JE PRAVICA GLUHIH” Kako jo uveljaviti?

Posvet bo potekal v torek, dne 5. decembra 2006 od 10.00 do 15.00 v dvorani Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, Ljubljana, IV. nadstropje, nova stavba.

Na posvetu se bomo osredotočili na izvajanje 10. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, ki določa pravice gluhe osebe in način uveljavljanja pravice.

Na posvet so vabljeni predsedniki in tajniki Zveze in društev gluhih in naglušnih v Sloveniji, člani Sveta za slovenski znakovni jezik in tolmači slovenskega znakovnega jezika.

Posvet bo otvoril mag. Cveto Uršič, generalni direktor Direktorata za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

Prisrčno vabljeni,

Jasna Bauman, l.r. direktorica

PROGRAM POSVETA

Torek, 05. december 2006

10.00 – 10.30
Pozdravni nagovor

mag. Cveto Uršič, generalni direktor
Direktorata za invalide MDDSZ

Delo Sveta za slovenski znakovni jezik

dr. Stane Košir, predsednik
Sveta za slovenski znakovni jezik

10.30 – 10.50
Kaj lahko stori ustanoviteljica Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije za kakovostno delo tolmačev

Franc Planinc
Predsednik ZDGNS

10.50 – 11.00
Odmor

11.00 – 12.00
Izvajanje 10. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Pravica gluhe osebe do uporabe znakovnega jezika v postopkih pred državnimi organi (zdravstvo, šolstvo …)

– Gluha oseba na sodišču
– Gluha oseba v izobraževalnem procesu
– Gluha oseba pri zdravniku

Pravica gluhe osebe do uporabe znakovnega jezika v vseh drugih življenjskih situacijah:

– Pri odvetniku
– Gluha dijak ali študent (inštrukcije)
– Pri zdravilcu ali zasebnem zdravniku brez koncesije

Pritožbeni postopek:

– Če tolmač ni zagotovljen po 1.odstavku 10. člena zakona
– Ugovor v zvezi s kakovostjo storitve tolmačenja

Jasna Bauman, direktorica
Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

12.00 – 12.30
Odmor

12.30 – 13.30
Diskusija in zaključki posveta

13.30 – 15.00
Družabno srečanje ob prigrizku