Uporaba zaščitnih mask za tolmače


V Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 z dne 3.9.2020 je v 2. členu, točka 2 in 3 zapisano:

(2)    Pri  neposredni  komunikaciji  z  gluhimi,  gluhonemimi  in  naglušnimi  osebami  se,  ob  upoštevanju  zaščite  vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je  mogoče  zagotoviti  medosebno  razdaljo  več  kot  2  metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

(3)    Uporaba  zaščitne  maske  ali  druge  oblike  zaščite ustnega in nosnega predela obraza v komunikaciji z osebami iz  prejšnjega  odstavka  ni  obvezna  za  tolmače  za  slovenski znakovni jezik.

Neposredna povezava na objavo v uradnem listu:

https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020117.pdf