Tudi osebe z okvaro sluha lahko pridobijo certifikat za tolmača/tolmačico slovenskega znakovnega jezika


Obveščamo vas, da je sprejet nov katalog in poklicni standard za pridobitev certifikata za poklic tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika. Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani www.tolmaci.si/Želim postati tolmač/Poklicna kvalifikacija tolmač.

S sprejemom obeh dokumentov je odprta možnost, da tudi osebe z okvaro sluha, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, opravijo preizkus znanja in spretnosti ter si pridobijo certifikat za tolmača/tolmačico slovenskega znakovnega jezika.