TOLMAČENJE GLUHOSLEPIM OSEBAM – OVIRE IN DILEME


Posvet bo potekal v torek, dne 13. decembra 2011 s pričetkom ob 10.00 uri v sejni dvorani Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS – SOČA, Linhartova 51, Ljubljana.

Na posvet so vabljeni predsedniki in tajniki društev, katerih člani so gluho slepe osebe, člani Sveta Vlade RS za slovenski znakovni jezik, strokovni delavci, s področja usposabljanja in izobraževanja gluho slepih oseb, tolmači znakovnega jezika, uporabniki ter širša javnost, z namenom osveščanja in promocije gluhoslepih oseb ter povečanja možnosti socialnega vključevanja.

Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu. Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e- naslov: zdruzenjet@t-2.net ali na mobilno številko 031 752554 do 12. decembra 2011.

Program srečanja

Vabilo srečanja