STANDARDIZACIJA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik vas vabi na III. POSVET, katerega letošnja tema je

“STANDARDIZACIJA SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA” v luči Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2007-2011 (Ur.list RS, št. 43/07)

Posvet bo potekal v petek, dne 14. decembra 2007 od 10.00 do 14.30 v dvorani Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo (SOČA), Linhartova 51, Ljubljana, IV. nadstropje, nova stavba.

Z referati bodo sodelovali mag. Cveto Uršič, generalni direktor direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, dr. Janez Dular, vodja sektorja za slovenski jezik na Ministrstvu za kulturo, dr. Stane Košir, predsednik sveta za slovenski znakovni jezik, Ljubica Podbošek, učiteljica znakovnega jezika, predstavnik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, dr. Andreja Žele in Jasna Bauman, direktorica Zavoda združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Program vam bomo poslali naknadno, gradivo pa boste prejeli na samem posvetu. Po uradnem delu vas vabimo na družabno srečanje ob prigrizku. Na posvet ste vabljeni predstavniki ministrstev, predsedniki in tajniki Zveze in društev gluhih in naglušnih v Sloveniji, predstavniki univerz, predstavniki zavodov za gluhe in naglušne, člani Sveta za slovenski znakovni jezik in tolmači slovenskega znakovnega jezika.

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo potrdite do 10. 12. 2007 po telefonu 01/436 47 92, faksu 01/436 47 93 ali e-pošti zdruzenjet@t-2.net

Prisrčno vabljeni,

Jasna Bauman, l.r.
direktorica

PROGRAM POSVETA

PETEK, 14. december 2007

10.00 – 11.30

Pozdravni nagovor
Franc Planinc, predsednik
Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

Vse večja pomembnost znakovnega jezika v uradnih dokumentih
Tanja Dular, sekretarka
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko
dr. Janez Dular, vodja sektorja za slovenski jezik
Ministrstvo za kulturo

Ocena uveljavljanja slovenskega znakovnega jezika
dr. Stane Košir, predsednik
Sveta Vlade RS za slovenski znakovni jezik

Raba slovenskega znakovnega jezika v šolah za gluhe in naglušne in v javnosti ter skrb za njegov nadaljnji razvoj
Ljubica Podboršek, učiteljica slovenskega znakovnega jezika
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

Zgodovina razvoja slovenskega znakovnega jezika ter skrb za nadaljnji razvoj in standardizacijo
Matjaž Juhart
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.00

Kako nevsiljivo povezovati znakovni jezik s pisnim sporočanjem
dr. Andreja Žele
ZRC SAZU

Pomen standardizacije slovenskega znakovnega jezika
Jasna Bauman, direktorica
Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik

13.00 – 13.30

Diskusija in zaključki posveta

13.30 – 14.30

Družabno srečanje ob prigrizku