SPREMENJENA TARIFA ZA TOLMAČE SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


S 1. januarjem 2013 je stopila v veljavo spremenjena Tarifa za tolmače slovenskega znakovnega jezika. Objavljena je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 106/ 28. 12. 2012, kakor tudi na naši spletni strani pod ZAKONODAJA.