Sprejeti slovenski standardi prakse in etični kodeks skupnostnih tolmačev


Na pobudo članic Oddelka za prevajalstvo FF UL so štiri stanovska društva (Stridon Slovensko translatološko društvo, Društvo prevajalcev in tolmačev, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije) potrdila Etični kodeks in Slovenske standarde prakse za skupnostne tolmače. Skupnostni tolmači omogočajo javnim uslužbencem, da nudijo svoje storitve ljudem, ki ne govorijo slovenskega jezika ali pa uporabljajo znakovni jezik, in obenem tem uporabnikom, da dostopajo do storitev javnih služb in storitev ostalih segmentov družbe pod enakimi pogoji kot slovensko govoreči prebivalci Slovenije.

S svojim delovanjem tako zagotavljajo kakovostno storitev javnih služb in obenem preprečujejo socialno izključenost skupin in posameznikov, ki ne razumejo slovenskega jezika ali ga slabo obvladajo. Ta vrsta tolmačev vzpostavlja komunikacijo med tujejezičnimi uporabniki storitev in zaposlenimi v javnem sektorju v uradih na državni in lokalni ravni, v zdravstvenih in vzgojno-izobraževalnih ter izobraževalnih ustanovah, v policijskih postopkih (npr. v azilnih postopkih, v azilnih domovih in centrih za tujce), v humanitarnih, verskih in nevladnih organizacijah, v podjetjih in industriji ter v kriznih situacijah (pri naravnih nesrečah, epidemijah ipd.).