RESOLUCIJA O ENAKIH MOŽNOSTIH OSEB Z GLUHOSLEPOTO


Evropska zveza gluhoslepih (EDbU) je na 4. generalni skupščini junija 2017 sprejela Resolucijo o enakih možnostih oseb z gluhoslepoto v Evropi, s katero, med drugim, pozivajo vse države članice Evropske unije k priznanju gluhoslepote kot edinstvene dvojne senzorne okvare in odpravi vseh ovir, ki vplivajo na njihovo polno participacijo v družbi z zagotavljanjem pravice do kvalificiranih tolmačev za gluhoslepe in pravice do polne udeležbe, samozastopanosti in enakosti v Evropi.

Več o tem si lahko preberete v priloženem dokumentu (v angleškem jeziku): Emergency Resolution