PROGRAM KONFERENCE »TOLMAČ – POMEMBNI ČLEN IZVAJANJA ZAKONA O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA«


Moderator: dr.Stane Košir, predsednik Sveta za slovenski znakovni jezik

ČETRTEK, 24. november 2005

10.00 – 11.30

Pozdravni nagovor
mag.Cveto Uršič, generalni direktor
Direktorat za invalide MDDSZ

Predstavitev Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika
Tanja Dular, podsekretarka
Direktorat za invalide MDDSZ

Pomen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika – razhajanja med predpisom in prakso
Brigita Urh, svetovalka varuha I – višja svetnica
Varuh človekovih pravic

Nacionalna poklicna kvalifikacija Socialna zbornica Slovenije znakovnega jezika
Danica Hrovatič, samostojna svetovalka
tolmač/tolmačica slovenskega

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 14.00

Pomen tolmača znakovnega jezika v komunikaciji s slišečo javnostjo z uporabniške perspektive
Tone Petrič, predstavnik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

Ovire pri izobraževnju
Robert Lah, študent

Vloga tolmača v izobraževalnem procesu v ZDA
Andrea Juilleart, tolmačica

Vloga asistenta za komunikacijo in tolmača pri izobraževanju gluhih v Italiji
Tatjana Oletič,asistentka za komunikacijo

Pomen tolmača znakovnega jezika v komunikaciji s slišečo javnostjo z uporabniške perspektive
Tone Petrič, predstavnik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije

Tako moje delo izgleda v praksi – predstavitev problematike s katero se srečujemo tolmači Darja Fišer, predsednica sveta zavoda

Razprava, predlogi, pripombe

Zaključek konference