PRISOTNOST TOLMAČA OB POPISU NEPREMIČNIN


Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je decembra 2006 posredovalo vprašanje Geodetski upravi Slovenije glede prisotnosti tolmača ob popisu nepremičnin in kritja stroškov tolmačenja.

V zvezi z našim vprašanjem smo prejeli sledeči odgovor, ki ga objavljamo:

Geodetska uprava je pripravila pisna navodila (brošura, informacije, ki so dostopne preko internetne strani popisa nepremičnin in pisnih medijev) z namenom, da enakopravno vključi in ustrezno informira vse lastnike (tudi lastnike, ki so gluhe osebe), kako se na popis pripraviti in kako bo popis nepremičnin potekal.

Prav tako smo se na pobudo Društev gluhih in naglušnih odzvali njihovi pobudi za posebno seznanitev gluhih in naglušnih oseb s pripravo lastnikov na popis nepremičnin in s potekom samega popisa nepremičnin.

Tako bo ravno danes (7.12.2006) izobraževanje na to temo v Celju, naslednje izobraževanje bo 10.1.2007 v Ljubljani. Če bo izražena potreba še po kakšnem izobraževanju na dodatnih lokacijah na temo popisa nepremičnin, se bomo z veseljem odzvali.

Vsi lastniki imajo možnost izvesti popis nepremičnin tako, da jih obišče popisovalec in skupaj izpolnijo prednatisnjene popisne obrazce ali pa da se odločijo za samopopis (v ta namen smo pripravili pisna navodila).

Če pa se gluha oseba kot lastnik odloči za popis s pomočjo popisovalca, stik lastnika s popisovalcem poteka v praksi v skladu z metodologijo popisa nepremičnin tako, da oba bereta vzporedno kratka navodila za izpolnjevanje popisnih obrazcev. Ponavadi je prisotna tudi oseba, ki ni gluha, ki je gluhi osebi v pomoč. Če pa bi prišlo do situacije, da navkljub vsem tem prilagojenim tehnikam popisa ni mogoče izvesti, bi popisovalec tak postopek prekinil in bi Geodetska uprava RS zagotovila izvedbo postopka v kasnejšem času s tolmačem (predvidoma zaradi ekonomičnosti postopka v istem časovnem obdobju zaporedoma več gluhih oseb, ki so lastniki, z enim tolmačem).To pomeni da, če se bo pojavila potreba po tolmaču, bomo zaradi racionalizacije stroškov počakali na nekaj takih primerov in nato na podlagi predhodnega dogovora z lastniki, ki so gluhe osebe, najeli enega tolmača, ki bo skupaj s popšisovalcem, ki bo obiskal te osebe, potoval po različnih lokacijah. Takšna rešitev je bila sprejemljiva tudi na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Do sedaj se takšne potrebe še niso izrazile, saj je bil zgoraj opisan prilagojen način sporazumevanja ustrezen. Prav tako nobena od oseb, ki so lastniki in gluhi še ni predložila popisovalcu na vpogled dokumenta, s katerim mu je priznana pravica do tolmača (12. člen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika – ZUSZJ (Ur.l. RS, št. 96/2002). Če bi se to zgodilo, bi Geodetska uprava ravnala v skladu z ZUSZJ na način, kot je opisan zgoraj, popisovalec bi prekinil postopek, ki bi se kasneje nadaljeval s tolmačem. Popisovalec ima pooblastilo za opravljanje popisa nepremičnin in on bo tisti, ki bo (če bo potrebno) potrdil specifikacijo.

Geodetska uprava je v skladu z zgoraj navedenim izvedla vse, da je v skladu z 11. členom Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika – ZUSZJ (Ur.l. RS, št. 96/2002) tehniko popisa nepremičnin prilagodila tudi gluhim osebam, kar se izkazuje tudi pri dosedanjem poteku popisa nepremičnin, kjer zahtev za prisotnost tolmačev v skladu z 12. členom ZUSZJ še nismo prejeli. Če pa bi jih, pa bi postopali na zgoraj omenjeni način.

Služba združenja