PRENOSI NOVINARSKIH KONFERENC PO SEJAH VLADE NA WWW.VLADA.SI SEDAJ TUDI V ZNAKOVNEM JEZIKU


Prenosi novinarskih konferenc po sejah vlade na www.vlada.si sedaj tudi v znakovnem jeziku

Svoboda izražanja in dostopnost do informacij javnega značaja sta le eni od pravic, zapisanih v slovenski ustavi. V želji po enakovredni obveščenosti in po enakopravnem vključevanju gluhih in naglušnih oseb v življenjsko okolje, se je Vlada RS odločila, da bodo prenosi novinarskih konferenc po sejah vlade na spletnem mestu www.vlada.si od danes naprej potekali tudi v znakovnem jeziku.

Splošne določbe Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika določajo, da imajo gluhe osebe pravico uporabljati slovenski znakovni jezik in pravico do informiranja v njim prilagojenih tehnikah. Zakon določa tudi obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača za znakovni jezik pri enakovrednem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje. Nujnost zagotavljanja informacij, namenjenih javnosti, invalidom v njim dostopnih oblikah zapisa in tehnologijah, ki ustrezajo različnim vrstam invalidnosti, je med drugim zapisana tudi v mednarodni Konvenciji o pravicah invalidov.

Urad Vlade RS za komuniciranje se je tako na pobudo Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije predsedniku Vlade RS ter v želji, da bi pomagal odpraviti ovire v komunikaciji zaradi okvare sluha, ki gluhim in naglušnim otežuje dostop do informacij, odločil, da bodo prenosi novinarskih konferenc po sejah vlade na spletnem mestu www.vlada.si od četrtka, 27. avgusta 2009 naprej na voljo tudi v slovenskem znakovnem jeziku.

Neposredni prenos novinarskih konferenc v znakovnem jeziku je dostopen na naslovu http://www.vlada.si/si/avdiovizualne_vsebine/neposredni_prenos/s_tolmačenjem_v_znakovni_jezik/.

Ogled posnetka prenosa je možen s kliki na isti spletni strani: Avdiovizualne vsebine/videoarhiv/ + dotična novinarska konferenca.