PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI TOLMAČEV


V skladu z 9. členom Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik sprejelo Pravilnik o disciplinski odgovornosti tolmačev. Na omenjeni pravilnik je ministrica pristojna za invalidsko varstvo Marjeta Cotman, dne 23. 5. 07 podala soglasje. Pravilnik je objavljen pod rubriko O ZDRUŽENJU / AKTI ZDRUŽENJA in stopi v veljavo 15. dan po objavi na naši spletni strani.