Poziv EUD, EFSLI in WASLI


POZIV EVROPSKE ZVEZE GLUHIH (EUD), EVROPSKEGA FORUMA TOLMAČEV ZNAKOVNEGA JEZIKA (efsli), SVETOVNE ZVEZE GLUHIH (WFD) in SVETOVNEGA ZDRUŽENJA TOLMAČEV ZNAKOVNEGA JEZIKA (wasli) O DOSTOPNOSTI INFORMATIVNIH ODDAJ O KORONAVIRUSU V ZNAKOVNEM JEZIKU

Evropa se sooča z najhujšim izbruhom koronavirusa, ki je v številnih državah povzročil veliko število okuženih in smrtnih žrtev. Ključnega pomena za zajezitev epidemije je čimširša informiranost rebivalk in prebivalcev o preventivnih ukrepih. Evropska in Svetovna zveza gluhih in Evropsko in Svetovno združenje tolmačev naslavljata izjavo, da morajo države v čim večji meri zagotoviti informiranost v nacionalnih znakovnih jezikih. Pozornost velja usmeriti v obveščenost naglušnih z zagotavljanjem podnapisov in gluhoslepih oseb.

V Sloveniji smo prvi primer okužbe s koronavirusom zabeležili 4.3.2020.

Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik je takoj vzpostavilo stik z Uradom Vlade RS za komuniciranje in TV Slovenija z namenom dogovora o tolmačenju novinarskih konferenc Vlade RS in dnevnoinformativnih oddaj, saj smo sledili cilju čim širše informiranosti oseb z okvaro sluha v njim prilagojenih tehnikah. Zahvaljujoč veliki meri razumevanja TV Slovenija in Urada Vlade RS Slovenija za komuniciranje, danes s ponosom lahko ugotovimo, da smo ena redkih držav, članic EU, ki dosledno upošteva Konvencijo o pravicah invalidov in pravico do dostopnosti informacij v slovenskem znakovnem jeziku za gluhe uporabnike in podnaslavljanjem dnevnoinformativnih oddaj in novinarskih konferenc od pojave koronavirusa v Sloveniji. Danes smo priča številnim dnevnoinformativnim oddajam, tolmačenih v slovenski znakovni jezik s ciljem infromiranja oseb z okvaro sluha o dogajanjih, povezanih s koronavirusom: Prvi dnevnik ob 13. uri, Poročila ob 17. uri, TV dnevnik ob 19. uri, Tarča, Odmevi, Globus, Utrip, Zrcalo tedna. Tolmačimo redne in izredne televizijske oddaje. Vse to pa je možno le ob dnevni koordinaciji vseh vpletenih: TV Slovenija, Urada Vlade RS za komuniciranje, tolmačev/tolmačic slovenskega znakovnega jezika in strokovne službe Združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Naj se na tem mestu iskreno zahvalim vsem sodelujočim, ki vlagajo velike napore s ciljem sprotnega obveščanja oseb z okvaro sluha.

PAZITE NASE, SVOJE DRUŽINE IN PRIJATELJE IN PODPIRAJTE KAMPANJO “PROSIM, OSTANITE DOMA”.

SREČNO IN OSTANITE ZDRAVI