POSLANSKO VPRAŠANJE BARBARE ŽGAJNAR TAVŠ MINISTRU ZA KULTURO V ZVEZI S PRILAGODITVIJO TELEVIZIJSKIH PROGRAMOV GLUHIM IN NAGLUŠNIM


Ministra za kulturo bi rada opozorila na težave, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni ob spremljanju televizije Slovenija. Gre za težave oziroma onemogočanje spremljanja dnevno – informativnih oddaj na nacionalni TV Slovenija, za nemožnost spremljanja volilnih oddaj in podobno.

Kot primer naj navedem, da so bile gluhe osebe pri predsedniških volilnih oddajah postavljene v diskriminatoren položaj, saj niso mogle enakopravno spremljati volilnih oddaj na TV Slovenija, saj te niso bile opremljene s podnapisi, prav tako ne s tolmačem. Na odgovornega urednika gospoda Rajka Geriča ter vodstvo TV Slovenija je predstavnica Zavoda združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik naslovila vrsto dopisov in jih na omenjene težave opozorila, a žal z njihove strani ni bilo nikakršnega odziva, če pa že, pa le ti niso bili v dobrobit gluhim osebam.

Res je, da je osrednji televizijski dnevnik podnaslovljen na strani teleteksta, TTX 771, a zgolj v tistem delu, ko so posnetki že vnaprej pripravljeni. To pomeni, da niso podnaslovljene nobene izjave, ki so vsebinsko pomembne. Zato je bila na vodstvo TV Slovenija pred časom že naslovljena pobuda, da bi bile vsaj v času slovenskega predsedovanja EU s tolmačem opremljene vsaj tiste dnevno – informativne oddaje, ki so poročale o dogajanjih v skrajšani obliki, a žal brez uspeha.

Težave in nekooperativnost TV Slovenija se torej nadaljujejo in znova postajajo aktualne, saj bodo jeseni parlamentarne volitve in gluhim državljankam in državljanom zopet ne bo dana možnost spremljanja volilnih oddaj in drugih soočenj. S tem jim bo nedvomno ponovno odvzeta pravica do informiranja, v njim prilagojeni tehniki.

Pristojnega ministra sprašujem, zakaj nacionalna televizija vsem državljankam in državljanom ne omogoča enakopravnega spremljanja dnevno – informativnih oddaj, predvolilnih soočanj in ostalih aktualnih dogodkov, ki ne nazadnje neposredno vplivajo tudi na njihovo življenje? Ob tem pa pristojnega ministra pozivam, da v skladu s svojimi pristojnostmi v sodelovanju z vodstvom Televizije Slovenija zagotovi enakopravno spremljanje oddaj tudi gluhim in naglušnim državljankam in državljanom Republike Slovenije!

Barbara Žgajner Tavš

Poslanka PS LIPA

IN ODGOVOR MINISTRA ZA KULTURO

Spoštovani,

Na osnovi vašega dopisa z dne 8.7.2008 v nadaljevanju odgovarjamo na poslansko vprašanje Barbare Žgajnar Tavš v zvezi s prilagoditvijo televizijskih programov gluhim in naglušnim:

Gospa poslanka je z vprašanjem načela pomembno temo reševanja težav, s katerimi se srečujejo telesno prizadete osebe. Problematike se Ministrstvo za kulturo zaveda in je svoj posluh tej temi v največji možni meri izpričalo pri oblikovanju Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011. Vanj je med naloge, ki jih bodo na različnih področjih kulture izvajali javni zavodi, zapisalo, da naj javni zavodi poskrbijo za dostopnost svojih programov tudi invalidom v njih dostopnih tehnikah. To pomeni, da poskrbijo za to, da jih bodo lahko spremljali slabovidni in slepi, naglušni in gluhi in vsi drugi, ki jim je otežen dostop ali enakopravna udeležba v kulturnem življenju. Torej je invalidska problematika v nacionalnem programu zdaj zajeta v integrirano obravnavo na vseh področjih kulture. Poleg tega pa ima ustrezni sektor ministrstva, ki se ukvarja tudi s kulturo ranljivih skupin oziroma invalidov, med cilji zapisano tudi »podporo razvoju tehnične infrastrukture za programske vsebine, namenjene senzorno oviranim osebam«. Takšnega pristopa, oziroma tovrstnih zahtev prejšnji nacionalni program za kulturo ni vseboval.

Minister pa osebno nima pristojnosti za intervencijo, navodila, popravke ipd. pri delovanju RTVS. RTVS je, kot v vseh demokratičnih državah, samostojen javni zavod, ki neodvisno kreira svoj program in zanj sam tudi odgovarja. Dolžnost ministra, pristojnega za kulturo je ravno v tem, da v skladu z 2. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. št. 96/2005), kot predstavnik ustanovitelja javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija, to je Republike Slovenije, zagotovi institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija.

Načeloma pa minister, pristojen za kulturo, seveda povsem podpira dostopnost oddaj tudi naglušnim in gluhim, zato bo veliko pozornost namenil uresničevanju nacionalnega programa za kulturo.

Lep pozdrav,

Dr. Vasko Simoniti Minister