OKROGLA MIZA – »ŠEST LET VELJAVNOSTI ZAKONA O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA – KJE SMO DANES«


Namen Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika je vključevanje gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare sluha.

Ali je namen zakona uresničen? Ali obstajajo ovire pri uresničevanju zakona in na katerih področjih? Kdo so kršilci zakona in kdo izvaja nadzor? Ali so gluhe osebe dovolj osveščene o svoji pravici ter, ali jo znajo uveljaviti? S katerimi težavami se srečujejo tolmači/tolmačice slovenskega znakovnega jezika pri opravljanju svojega poklica, katerega namen je udejanjanje zakonske pravice gluhih oseb?

To so le nekatera od vprašanj, na katere bomo poskušali poiskati odgovore na okrogli mizi »Šest let veljavnosti Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika – kje smo danes«,

ki bo potekala

v petek, dne 12.12.2008 s pričetkom ob 11.00 uri v dvorani Inštituta za rehabilitacijo invalidov (SOČA), Linhartova 51, 1000 Ljubljana

Na okrogli mizi bodo sodelovali:
– mag. Cveto Uršič, Direktor Direktorata za invalide MDDSZ s predstavitvijo dosežkov Akcijskega programa za invalide 2007 – 2013
– Franc Planinc, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih s predstavitvijo naporov uporabniške organizacije pri uveljavljanju pravice gluhih do tolmača
– Dr. Stane Košir, predsednik Sveta Vlade RS za slovenski znakovni jezik s predstavitvijo aktivnosti sveta pri uveljavljanju zakona
– Brigita Urh, višja svetnica Varuhinje človekovih pravic s predstavitvijo moči/nemoči Varuhinje človekovih pravic pri uveljavljanju zakona.

Moderatorka okrogle mize je Darja Holec, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik.

Prosimo vas, da nam vašo udeležbo potrdite na telefonsko številko, faks ali elektronski naslov.

V pričakovanju vaše udeležbe na okrogli mizi vas prijazno pozdravljam,

Jasna Bauman
direktorica