NEPORABLJENI VAVČERJI SO PRENOSLJVI


Obveščamo vse gluhe uporabnike, ki so si pridobili odločbo o pravici do uporabe znakovnega jezika in na tej osnovi pravico do pripadajočega števila vavčerjev, da se neporabljeni vavčerji iz preteklih let NE vračajo centrom za socialno delo, temveč se avtomatično prenesejo v naslednje leto ali naslednja leta.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je o tej zadevi obvestilo vse centre za socialno delo.

V letu 2006 pripada gluhi osebi takšno število vavčerjev, kot je določeno v odločbi (30 ali 100 vavčerjev).

Služba združenja