KORONAVIRUS VPLIVA NA DELO KONFERENČNIH TOLMAČEV


SKUPNA PRITOŽBA ORGANIZACIJ KONFERENCNIH TOLMAČEV

Mednarodno združenje konferenčnih tolmačev – AIIC, Svetovno združenje tolmačev za znakovni jezik – WASLI in Mednarodna zveza prevajalcev – FIT posredujejo pritožbo nadnacionalnim, mednarodnim in nacionalnim organizacijam in institucijam:

Konferenčni tolmači in drugi strokovnjaki v konferenčni industriji trenutno močno trpijo zaradi svetovne zdravstvene krize. Število zadevnih držav se iz dneva v dan povečuje, obeti po svetu pa ostajajo zelo negotovi. Nacionalni organizatorji prireditev in mednarodne organizacije dnevno preklicujejo sestanke in konference, tudi v kasnejših terminih zaradi zdravstvenih razmer in s tem povezanih omejitev mobilnosti. Prizadeti strokovnjaki, ki omogočajo mednarodno komunikacijo, so večinoma neodvisni svobodnjaki, ki nimajo enake socialne zaščite kot druge kategorije zaposlenih.

Vlade razmišljajo ali že sprejemajo ukrepe za ublažitev posledic krize v številnih sektorjih, zlasti turizmu in potovanjih, vendar so doslej zanemarjale neodvisne strokovnjake, katerih preživetje je neposredno odvisno od dejavnosti v teh sektorjih.

Zato v imenu naših članov pozivamo vse institucije, naj po svojih najboljših močeh vključijo neodvisne ali samostojne tolmače in prevajalce v vse gospodarske, socialne, davčne in druge ukrepe, katerih cilj je ublažitev močno negativnih vplivov razmer.