KAKO RAVNATI V PRIMERU IZGUBE VAVČERJEV V NARAVNI NESREČI


Katastrofalne razmere, v katerih se je znašla Slovenija, so prizadele tudi naše gluhe uporabnike. Ujma jim je uničila tudi vse dokumente in med njimi vavčerje, ki jih v tem težkem času še kako potrebujejo. Na MDDSZ smo naslovili vprašanje, kako naj ravnajo v tem primeru in v nadaljevanju posredujemo njihov odgovor.

Čuvajte se in srečno

Jasna Bauman, direktorica ZZTSZJ