IZVAJANJA ZAKONA O UPORABI SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


Davčna uprava Republike Slovenije nam je na našo pobudo posredovala njihovo navodilo vsem davčnim uradom glede izvajanja Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, katerega v celoti objavljamo: dopis-durs-a