INFORMACIJA O CENI STORITVE TOLMAČENJA PRERAČUNANI V EVRO IN PRILAGODITVI OBRAZCEV SPECIFIKACIJE STROĹ KOV ZA PLAČILO TOLMAČENJA


Ker se na obrazcih Specifikacije stroškov za plačilo tolmačenja navajajo zneski zapisani v tolarjih, smo pripravili ustrezno prilagojene obrazce, ki so objavljeni na naši spletni strani pod rubriko Lista tolmačev. Novi obrazci se uporabljajo za opravljene storitve od 01.01.2007 dalje.

Skladno s Tarifo za tolmače slovenskega znakovnega jezika je cena storitve tolmačenja 14,19 evra, namesto dosedanjih 3.400 tolarjev. Ostala določila tarife so nespremenjena.

Služba združenja