FAKULTETE SO DOLŽNE ZAGOTOVITI GLUHIM ŠTUDENTOM TOLMAČA


Svet za slovenski znakovni jezik je že pred časom naslovil na vse tri univerze v Sloveniji dopis, v katerem jih seznanja, da imajo gluhi študentje zakonsko pravico do tolmača v času študija ter jih na tej osnovi pozval, da določila Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika vnesejo v svoje statute in na ta način omogočijo gluhim študentom enakovredno dostopnost do študija.

Na dopis se je odzvala le Univerza v Ljubljani, ki ugotavlja, da je zakon hierarhično nad Statutom Univerze v Ljubljani in zato njegovih določil ni potrebno vnašati v statut. Z omenjenim dopisom je seznanila vse svoje članice (fakultete v Ljubljani) in jih pozvala, da gluhim študentom, ki so v skladu z določili Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika upravičeni do tolmača, to pravico omogočijo uresničiti. Stroške tolmačenja v času študija prevzamejo posamezne fakultete.

Gluhi študentje, ki so si pridobili pravico do tolmača na podlagi omenjenega zakona in želijo to pravico izkoristiti v času študija , naj o tem pisno seznanijo vodstvo fakultete.

 

Jasna Bauman
Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik