EFSEFSLI POLETNA ŠOLA


1. -5. julij 2008
Praga, Češka

Šolo oganizira Efsli v sodelovanju s Češko zbornico tolmačev v znakovni jezik.

Po velikem uspehu tečaja Angleščina za tolmače v znakovni jezik, ki ga je Efsli organiziral leta 2006 v Pragi, Evropski forum tolmačev v znakovni jezik z veseljem objavlja nov tečaj za profesionalne ne angleško govoreče tolmače v znakovni jezik, ki želijo izpopolniti svoje prevajalske veščine iz in v govorno angleščino in v znakovni jezik. Načrtovana sta dva tečaja: prvi del (1.-2. julij ) bo ponovitev tečaja iz leta 2006, medtem ko je drugi del (4.-5. julij) načrtovan kot nadaljevalni/follow up trening. Med obema tečajema bo prost dan.

Komu je tečaj namenjen ?
· prvi del je za tiste z malo delovnih izkušenj pri tolmačenju iz/v angleščino
· drugi del je za tolmače, ki že imajo nekaj delovnih izkušenj pri tolmačenju iz/v angleščino

Priporočamo, da se tečaja udeleži več tolmačev iz iste države, kar omogoča izmenjavo praktičnih izkušenj.

Učitelji
Christopher Stone in Marco Nardi.

Jezik
Tečaj bo potekal v govorni angleščini. Udeleženci, ki potrebujejo prevajalce/tolmača ali kateri koli drug podporni komunikacijski sistem, si ga morajo zagotoviti sami.

Smotri – prvega dela tečaja
Razvijanje ozaveščanja in razumevanje ključnih veščin, ki so podpora pri delu med govorno angleščino in znakovnim jezikom ter znakovni jezik v dialogu in v interaktivnih okoljih.

Cilji
· razvijanje strategij in tehnik za učinkovito pripravo na nalogo za tolmačenje
· razumevanje nujnosti slovarskega in besednega dela
· proučevanje dinamike interaktivnih okolij
· širitev in stopnjevanje prevajalskih strategij za delo na debatni ravni
· razvijanje veščin uporabe raziskovalnih jezikovnih in prevajalskih informacij za izboljšanje samorefleksije
· razvijanje in urjenje analitičnih veščin
· razvijanje in urjenje prevajalskih veščin
· razvijanje so-delujočih veščin znotraj tega okvira
· urjenje podajanje in sprejemanja povratne informacije med stanovskimi tovariši

Praktično delo
· brainstorming in spominsko včrtavanje
· delo s poslovnimi listinami, dnevnimi redi, ipd.
· konsekutivno in simultano prevajanje dialogov
· konsekutivno in simultano prevajanje sestankov

Smotri – drugega dela tečaja
Razvijanje in ozaveščanje ključnih veščin, ki so podpora pri delu med govorno angleščino in znakovnim jezikom v monologu in v konferenčnem okolju.

Cilji
· razvijanje strategij in tehnik učinkovite priprave na prevajalsko nalogo
· razumevanje nujnosti slovarskega in besednega dela
· preučevanje dinamike konferenčnih okvirjev
· širitev in stopnjevanje prevajalskih strategij za delo na debatni ravni
· razvijanje veščin uporabe raziskovalnih jezikovnih in prevajalskih informacij za izboljšanje samorefleksije
· razvijanje in urjenje analitičnih veščin
· razvijanje in urjenje prevajalskih veščin
· razvijanje so-delujočih veščin znotraj tega okvira
· urjenje podajanje in sprejemanja povratne informacije med stanovskimi tovariši

Praktično delo
· brainstorming in spominsko včrtavanje
· delo s konferenčnimi gradivi, programi, ipd.
· urjenje govorne angleščine za nastope
· simultano prevajanje monologov v znakovni jezik
· prevajanje konferenčnih predstavitev simultano v angleščino
· ocena aktualne praksa

Prijava
Zadnji rok prijave je 1. april . Število udeležencev je omejeno.

Please download the Registration Form and send it to the efsli Secretary:

Gabriel Sicilia Sánchez
C/Morral del Llop, 112, 5° 2¨
08227 Terrassa
Barcelona
Spain

Email: secretary@efsli.org

Potrditev prijave boste dobili na vaš elektronski naslov. O vaši prijavi boste obveščeni do 7. aprila.

Priporočamo, da si uredite aranžmaja za pot in prenočevanje pred tem datumom!

Kotizacija
Za en tečaj (prvi ali drugi del):

Individualni člani 270,00 euro
Nečlani 540,00 euro

Dva tečaja (prvi in drugi del):
Individualni člani efsli 500,00 euro
Nečlani 1000,00 euro

Kotizacija ne vključuje stroškov prenočevanja in prehrane!

Plačilo
Plačilo lahko izvedete preko Paypal (no charges): go to the payment page

Ali preko banke (prosimo pri plačilu vključite/plačajte bančno provizijo)

Fortis Bank BIC: GEBABEBB
IBAN: BE71 290015049569
EFSLI
(European Forum of Sign Language Interpreters)
M. de Wit – Z. Hema
Kasteelaan 120
9000 Gent – Belgium

Odpoved udeležbe – povračilo kotizacije
Prejeta odpoved:
Po 1. aprilu 50% vplačane kotizacije se povrne
Po 1. maju 25% vplačane kotizacije se povrne
Po 1. juniju 0%

Odpovedi udeležbe morajo biti v pisni obliki, podpisane in opremljene z datumom ter poslane sekretarki EFSLI na naslov:

Gabriel Sicilia Sánchez
C/Morral del Llop, 112, 5° 2¨
08227 Terrassa
Barcelona
Spain

Odpovedi po elektronski pošti ne bodo upoštevane!

Kontaktni naslov
Za morebitna vprašanja pošljite vašo elektronsko pošto na efsli Training and Professional Development Department, attn. Marinella Salami:
marinella.salami@efsli.org or training@efsli.org