DELODAJALCI SO UPRAVIČENI DO KRITJA STROŠKOV TOLMAČENJA


Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov šteje med podporne storitve tudi tolmačenje. Kdaj in pod kakšnimi pogoji so delodajalci, ki zaposlujejo gluhe osebe, upravičeni do kritja stroškov tolmačenja iz Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, si lahko preberete v odgovoru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.