ČESTITKE OB DNEVU SLOVENSKEGA ZNAKOVNEGA JEZIKA


Danes praznujemo Dan slovenskega znakovnega jezika kot vsakoletno obeležje spoštovanja človeškega dostojanstva, enakopravnega vključevanja v delovno in družbeno okolje in medsebojnega razumevanja med osebami z okvaro sluha in slišečimi. Ob tej priložnosti iskreno čestitamo vsem uporabnikom slovenskega znakovnega jezika!

14. novembra 2002 je stopil v veljavo Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika ki je bil v državnem zboru pred tem soglasno sprejet. S sprejemom zakona je bila uresničena več desetletij trajajoča zahteva gluhe skupnosti po pravici do uporabe slovenskega znakovnega, pravici do informiranja v njim prilagojenih tehnikah in pravici do tolmača za znakovni jezik pri enakopravnem vključevanju v življenjsko in delovno okolje.

Danes pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika uveljavlja 1001 oseba, ki jo uresničujejo s pomočjo 57 tolmačev znakovnega jezika, ki letno opravijo nekaj več kot 19.000 ur tolmačenja.  Po 17 letih ugotavljamo, da se je védenje o pravici gluhih do uporabe svojega jezika v precejšnji meri razširilo, a še vedno obstajajo področja, kjer bi bilo mogoče narediti več za zavedanje o tej temeljni človekovi pravici. Tudi zato je današnji dan pomemben tako za gluho kot tudi za slišečo skupnost, da opozorimo na morebitne pomanjkljivosti in poskušamo osvetliti rešitve.