ALI BO TOKRAT USPELO?


Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je potekal sestanek z namenom rešitve zagotavljanja tolmačev za slovenski znakovni jezik gluhim študentkam in študentom med predavanji in vajami. Odgovorni na ministrstvu so izkazali veliko pripravljenost za rešitev nastale situacije, kar dokazuje tudi njihov dopis vsem visokošolskim zavodom in koncesionarjem z napotkom, da so zavezani k izvajanju zakonske pravice do tolmača ter kritja stroškov le teh.

Dopis ministrstva objavljamo v celoti: Študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice