Letni arhiv: 2022


Razumeti in biti razumljen

Leta 2001, ob pripravi predloga Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, smo izvajali vrsto aktivnosti in iskali politično podporo za sprejem zakona pri različnih političnih strankah. V okviru teh aktivnosti […]