10 LET DELOVANJA KLICNEGA CENTRA ZA OSEBE Z OKVARO SLUHA


Klicni center za osebe z okvaro sluha v mesecu septembru obeležuje 10. obletnico svojega delovanja, v okviru Zavoda Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik in smo edina tovrstna oblika pomoči v državi, ki jo financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 21. septembra 2009 smo pričeli kot eksperimentalni projekt s ciljem omogočiti osebam z okvaro sluha komunikacijo in pridobivanje informacij v njim prilagojeni tehniki s področja javne uprave, sodstva, policije, šolstva, zdravstva in drugih.

V ta namen smo razvili aplikacijo, ki omogoča različne načine komunikacije (SMS, video klic, pogovor po spletu, e-pošta), uporabnik pa izbere tisti način, katerega je najbolj vešč.  V klicnem centru delajo tolmačice slovenskega znakovnega jezika, ki v imenu uporabnika urejajo različne zadeve.

Tolmačice, zaposlene v klicnem centru, morajo, poleg znanja slovenskega znakovnega jezika, imeti dobro razvite komunikacijske spretnosti, računalniške spretnosti in biti vešče v pridobivanju želenih informacij, saj uporabniki nemalokrat ne vedo, kje in kako uveljaviti svoje pravice. Danes klicni center uporablja 484 registriranih uporabnikov.

V desetih letih smo prejeli 43.213 zahtevkov. Izkazal se je kot izredno dobrodošla pridobitev za osebe z okvaro sluha na njihovi poti enakopravnega in samostojnega življenja ter dvigu kvalitete življenja. 

Tiskovna konferenca Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ob predstavitvi projekta Klicni center za osebe z okvaro sluha
(Vir: http://stari.seniorji.info/POMOC_IN_OSKRBA_Klicni_center_za_osebe_z_okvaro_sluha )             
Vzpostavitev klica preko video tehnologije