Racionalen

Izboljšanje (racionalizacija poslovanja)...

Radioaktiven

Potrditi, priznanje podpisane mednarodne pogodbe...

Razgraditi

s temeljitim, načrtnim delom, opazovanjem zbrati podatke, ugotoviti dejstva o čem...

Razrešiti

Sprememba, poprava, uravnoteženje proračuna (rebalans proračuna)...

Reforma

Področje, območje...

Regres

naprava, s katero se regulira delovanje, količina, stopnja česa, ravnalo...

Rekapitulacija

Pomemben; bistven; odločilen; primeren...

Reorganizirati

(reprogramiranje posojila)...

Resetirati

pregledati poslovanje, dokumente zaradi ugotavljanja skladnosti s predpisi, zakoni...

Rok

vernik, ki gre k romarski cerkvi, v sveti kraj...

Racionalen

Razumski, razumen, pameten, preudaren