Palača

Podpisati s parafo (skrajšan podpis); podpisati mednarodno pogodbo – v začasno potrditev...

Partizan

Izum (patentna zaščita)...

Petarda

Stiki z javnostjo...

Platforma

pobot terjatev...

Podmladek

delati, da kdo je, ostane v pokončnem položaju...

Področje

skušati doseči soglasje, sporazum glede česa...

Politična motiviranost

skupina državljanov, ki pri porotnem sodišču odloča, ali je obtoženec kriv ali ne...

Poslanec

uradno sporočilo, stališče pomembnejšega državnega funkcionarja o kakem vprašanju, dogodku...

Poslovati

Možen, mogoč...

Pravnomočen

Uvodni del mednarodne pogodbe, predgovor...

Predispozicija

glas, ki daje prednost določenemu kandidatu s kandidatne liste...

Pregon

(prejudiciranje meje)...

Preliminarno

ministrski predsednik, predsednik vlade...

Premija

Določiti...

Prestiž

Spremeniti strukturo...

Prezidij

začasni odvzem prostosti zaradi kazenskega postopka...

Prisilna poravnava

z zakonom dana pravica in dolžnost opravljati kako (pravno) dejanje, odločati o čem...

Prokurist

Predstavitev, seznanitev...

Protipraven

spodbujanje koga k zanj škodljivim izjavam, dejanjem, zlasti političnim...

Palača

Veliko, razkošno grajeno poslopje