Obdolžiti

Narediti, imeti koga za krivega česa...

Obstrukcija

Spraviti s položaja, kjer je s kakim namenom...

Odstopiti

Razpršujoče iskre, ki nastanejo pri eksploziji določenih raket...

Ogroziti

Povzročiti, da kaj ni v naravni obliki...

Okupator

Vdor bolezenskih mikrobov v organizem...

Operativni organ

Nasprotovanje stranke političnemu programu vodilne stranke...

Osumljenec

Delati, povzročiti, da kdo kritično presoja, spoznava svoja ali tuja dejanja...

Ovadba