Makroekonomija

trženje...

Mehanizem

Direktor, ravnatelj...

Menedžment

Predstojnik upravne enote katoliške cerkve, ki obsega nadškofije in področne škofije...

Mikroekonomija

Dobra, dobrosrčna...

Moratorij

Več, različni, mnogo (multinacionalke)...

Makroekonomija

Ekonomija, ki se ukvarja z narodnim gospodarstvom kot celoto