Kapital

kapitalska naložba...

Kardinal

Uspeh na kakem področju delovanja, uveljavitev (politična kariera; graditi kariero)...

Karitas

Sporazum, pogodba med istovrstnimi gospodarskimi podjetji o ceni, delitvi trga (kartelni dogovor)...

Katastrofa

Skupina, vrsta, razred...

Klavzula

Zapora pred zunanjim svetom, javnostjo (za tuje obiskovalce zaprt del samostana)...

Kloniti

Zveza strank, držav za dosego skupnega cilja...

Kohezija

sodelovanje...

Kolateralen

(poslovni) partner (komitent banke)...

Kompenzacija

dopolnilen...

Kompromis

(v smislu koncepta)...

Koncesija

Zmogljivost telesnega ali duševnega napora (lahko tudi pogoj)...

Konfederacija

Privolitev, potrditev, soglasje...

Konsistenca

Utrditev, okrepitev položaja...

Konstrukt

Ustvarjalen, ploden dvogovor...

Konvencija

Združenje dveh ali več podjetij, bank zaradi uspešnega finančnega poslovanja...

Korporacija

Ki vključuje vse, večino; korporativna akcija, udeležba...

Korupcija

Kaznivo dejanje...

Kriminalist

(gospodarska kriza)...

Krovna (organizacija, zakon)