Implementacija

nedotakljivost...

Inflacija

Pobuda, spodbuda, prizadevanje, pripraviti akcijo...

Inkluzija

izvirno...

Insolventnost

Združevanje; povezovanje v celoto; vključenost v skupnost...

Interpelacija

Uporaba denarja za povečanje premoženja, za obnavljanje …....

Izkoriščati

uporabiti...

Izvršba