Ekspliciten

Dajalec energije (les, elektrika, plin …)...

Estrada

Cerkven – obhajilo...

Ekspliciten

Jasen, razumljiv