Davčna utaja

Lastnik delnic...

Depeša

Polog, shranitev (vrednostnih papirjev, listin …), pri zasebnikih...

Diametralno

Uporaba računalniške tehnologije v …...

Diplomacija

Pooblaščen predstavnik države, v službi ministrstva za zunanje zadeve...

Diskurz

Navodilo, napotek, razporeditev...

Davčna utaja

neplačevanje davkov